Tag Archives: umrah

Kumpulan Hadits Yang Berkaitan Dengan Puasa

Shaum atau puasa dalam Islam adalah ibadah yang diperintah Allah SWT dan di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika di artikan, puasa adalah menahan hawa nafsu dari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenam. Selain itu dalam melakukan puasa terdapat syarat yang membuat puasa menjadi sah dan diterima pahalanya.[ … ]